Základní udaje

 • Pracovní doba a statut
 • Základní účel
 • Hlavní činnost
 • Doplňková činnost

Adresa:

Masarykovo náměstí 311
334 01 Přeštice
Tel.: 379 304 900

Pracovní doba:

Pondělí: 09:00 - 17:00
Úterý: 09:00 - 16:00
Středa: 09:00 - 17:00
Čtvrtek: 09:00 - 16:00
Pátek: 09:00 - 16:00
Sobota: 09:00 - 12:00

Statut KKC Přeštice:

Kulturní a komunitní centrum je příspěvková organizace Města Přeštice, samostatná právnická osoba oprávněná jednat a zavazovat se vlastním jménem na základě zřizovací listiny ze dne 30.10.2008 s platnosí od 1.1.2009.

Statutární orgán: Mgr. Martina Míšková, ředitelka

Kde nás najdete:

Základní účel KKC Přeštice

Kulturní, společenská, výchovná a vzdělávací činnost zajišťující a umožňující kulturní a vzdělanostní úrovně všem občanům, zejména pořádáním výstav, přednášek a besed, kurzů, koncertů, a divadelních případně estrádních akcí.

Hlavní činnost KKC Přeštice

 • sdělování autorských děl veřejnosti
 • veřejné předvedení audiovizuálních představení
 • vystavování originálů a rozmnoženin děl
 • podpora regionálních vlastivědných a národopisných aktivit, jakož i sdružování zájemců o aktivní kulturní činnost
 • vzdělávací a přednášková činnost
 • vydávání a veřejné šíření neperiodických publikací tématicky souvisejících s účelem zařízení
 • vytěžování a zužitkování databází (pro www stránky organizace)
 • zpřístupňování informací a autorských děl prostřednictvím počítačové nebo obdobné sítě
 • získávání finančních podpor z domácích zdrojů i ze zdrojů EU k zajištování bezplatného poskytování vzdělávacích a dalších aktivit pro vybrané cílové skupiny
 • umožnění přístupu k vnějším informačním zdrojům pomocí telekomunikačního zařízení
 • zajišťování, vydávání a veřejné šíření místního zpravodaje "Přeštické noviny" pro Město Přeštice jako vydavatele ve smyslu tiskového zákona č. 46/2000 Sb. včetně zveřejňování inzerce a reklamy

Doplňková činnost KKC Přeštice

 • zřizovatel povoluje PO doplňkové činnosti, navazující na její hlavní účel, a to k tomu, aby mohla lépe využívat všechny své hospodářské možnosti a odbornost svých zaměstnanců
 • zprostředkovatelskou činnost v oblasti obchodu a služeb
 • realitní činnost (pronájem nebytových prostor)
 • koupi zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
 • reklamní činnost a marketing (např. výlepová služba)
© 2011-2017 Kulturní a komunitní centrum Přeštice. Všechna práva vyhrazena.
Realizace Kubale_computer | Webmaster: grafika@kubale-computer.cz
Mapa webu | Tisk stránky | Odkazy