Přeštické noviny

 • Základní informace
 • Kontaktní údaje
 • Inzerce
 • Předplatné
 • Video

Přeštické noviny - Tiráž

Základní informace

Přeštické noviny jsou místní periodická tiskovina vydávaná od roku 1995 městem Přeštice pro občany Přeštic a jejich městských částí Skočice, Žerovice a Zastávka a okolních obcí.

 • Vychází měsíčně s výjimkou srpna nákladem 2 000 ks. Cena za výtisk je 10 Kč /pro předplatitele 7 Kč/.
 • Příspěvky a inzerce jsou přijímány vždy do 20. dne v měsíci.
 • Litografie: 6 X s.r.o.
 • Tisk: NAVA TISK spol. s.r.o.
 • Registrováno OkÚ Plzeň jih pod pov.č.00294/95.
 • Distribuci zajišťuje KKC Přeštice přes smluvní prodejny ZKD Plzeň a soukromé provozovny.
 • Rozhodnutím RM 137/2014 ze dne 22.12.2014 byla schválena pravidla pro zadávání příspěvků do Přeštických novin s účinností od 1.1.2015
  Pravidla rady města pro vydávání Přeštických novin (.pdf)

Kontaktní údaje

Kulturní a komunitní centrum Přeštice
Masarykovo náměstí 311
334 01 Přeštice

Tel.: 377 982 690
E-mail: miskova@prestice-mesto.cz

Zodpovědný předseda redakční rady:

 • Mgr. Martina Míšková

Redakční rada:

Dušan Rada Lubomír Smatana Milan Janoch

Placená inzerce

 • cena plošné inzerce: 10 Kč/cm2
 • cena řádkové inzerce: 10 Kč / řádek (v novinovém sloupci)
 • cena inzerce "Jednou větou"100 Kč (spodní lišta stránky)
 • cena veškeré (i řádkové) reklamy uveřejněné na titulní straně PN se zdražuje o 100%
 • nově lze zadat inzerci na titulní straně do tzv.ucha /rámeček/ - velikost 44x70 mm - cena 1 200 Kč
 • příplatek za barevné provedení inzerátu k ceně základní - 1 barva 100 Kč, 2 barvy 200 Kč, celobarevné provedení 300 Kč
 • rozhodnutím RM bylo zveřejňování soukromých rodinných jubileí v Přeštických novinách od 1. března 2006 zpoplatněno paušálním poplatkem 250 Kč za fotografii s krátkým doprovodným textem
 • rozhodnutím RM 355/2013 ze dne 10.6.2013 bylo stanoveno doplnění ceníku služeb o vkládání letáků do Přeštických novin, cena služby je 1 000 Kč

Velikost novinového sloupce:

1 sloupec - 44 mm
2 sloupce - 91 mm
3 sloupce - 138 mm
4 sloupce - 186 mm
5 sloupců - 233 mm
6 sloupců - 280 mm

Předplatné

Cena ročního předplatného je 140 Kč. /11 čísel za 7 Kč + doručovné/

Možnost platby na účet:
4838361/0100, KB Přeštice, var. symbol 180 

Video Přeštické noviny

© 2011-2017 Kulturní a komunitní centrum Přeštice. Všechna práva vyhrazena.
Realizace Kubale_computer | Webmaster: grafika@kubale-computer.cz
Mapa webu | Tisk stránky | Odkazy